Wizard 1.3g

Wizard 1.3g

 • SS11
 • Single Shot Gold Strobe Mine
 • 1.5"
 • UN0335 1.3G
 • SS10
 • Single Shot Gold Glitter Mine
 • 1.5"
 • UN0335 1.3G
 • SS09
 • Single Shot Silver Wave W/ Lemon Mine
 • 1.5"
 • UN0335 1.3G
 • SS08
 • Single Shot Silver Wave W/Blue Mine
 • 1.5"
 • UN0335 1.3G
 • SS07
 • Single Shot Golden Tiger Tail
 • 1.5"
 • UN0335 1.3G
 • SS06
 • Single Shot Green Mine Red Glittering Tail
 • 1.2"
 • UN0335 1.3G
 • SS05
 • Single Shot Red Mine Silver Tail
 • 1.2"
 • UN0335 1.3G
 • SS04
 • Single Shot Red Strobe Mine Chrys Tail
 • 1.2"
 • UN0335 1.3G
 • SS03
 • Single Shot Red Tail Green Strobe Mine
 • 1.2"
 • UN0335 1.3G
 • SS02
 • Single Shot Blue Mine Brocade Crown Tail
 • 1.2"
 • UN0335 1.3G
 • SS01
 • Single Shot Pink Mine(Various Colors)
 • 1.2"
 • UN0335 1.3G
 • PR50
 • 8S Red/Green Butterfly
 • 2"
 • UN0335 1.3G